OPTİK AKUSTİK TELEVIEWER

Sondaj rotalarının doğru ölçülmesi yer altında aranan kaynağın rezervinin doğru belirlenmesi ve işletme planlamasının doğru yapılması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle eğim yön ölçüm cihazı, sondajın yön ve eğiminin dolayısıyla yer altında izlediği rotanın doğru ölçülmesi, rota üzerinde bulunan jeolojik tabakalar, fay kırıkları, maden, petrol ve gaz oluşumu gibi unsurların doğru belirlenmesini sağlayarak büyük bir fayda sağlamaktadır.

Kullanım Alanları
• Yüksek Çözünürlüklü Kuyu Duvarı Görüntüsü / 3D Kuyu Görüntüsü
• Süreksizlik, Çatlak, Tabakalanma ve diğer Anomalilerin Belirlenmesi
• Yapısal ve Jeolojik Veri
• Stress Field Ölçümü
• Otomatik Hesaplanmış Yapısal Veri (Opsiyonel – WellCAD Yazılımı)