Bakır Madeni Projesi – Bayat

Söz konusu sahada daha önce yapılan sondaj verileri ile beraber ön çalışmalar yapılmakta. Gerekli izinlere başvurulmuş olunup izinlerin çıkması ile beraber detaylı arama çalışmaları başlatılacaktır. Yüzeysel numunelerle hazırlanmış Ar-Ge testlerimiz mevcuttur.

Proje Detayı

İli: Afyonkarahisar
İlçe: Bayat
Alan: 693.83 Hektar