TİJLER VE MUHAFAZA BORULARI

Tij

Dönme hareketini sağlayan ve sondaj sıvısını matkaba ileten tijler, özel çelik malzemeden üretilmektedir. Sondaj ekipmanlarında önemli bir ere sahip olan tijler dişleri sayesinde birbirlerine bağlanarak sondaj kuyusunda bağlantıyı sağlar.

Muhafaza

Kuyu göçmesini engellemek, yeraltı sularının kirlenmesini önlemek ve kuyuya indirilen ekipmanların dış etkenlerden korunmasını sağlamak gibi görevleri olan muhafaza boruları sondaj operasyonları için oldukça önemlidir.

YHN Madencilik Sondaj operasyonlarında oldukça önemli bir yeri olan Muhafaza boruları ve tijleri yüksek kalitede müşterilerine sunar.