İHA İLE MANYETİK ETÜTLER

Temel ilkesi yerin manyetik alanındaki değişimlerin incelenmesidir. Yer manyetik alanının düşey bileşeni, yatay bileşenleri ya da alan vektörü ile eğim ve sapma açıları ölçülebilir. Uygulamalarda genellikle toplam manyetik alan ya da düşey bileşenleri ölçülmektedir.

Kayaçlar içerisindeki mineraller yerin mıknatıslanma kuvvetine bağlı olarak manyetik özellikler kazanırlar. Manyetik metodun amacı kayaçların mıknatıslanma özelliklerindeki farklılıklara dayanarak farklı kayaçların bulunduğu yerlerin haritalanmasıdır. Bir bölgede manyetik alan şiddetindeki farklılıklar yerin manyetik alanındaki değişimler ile o bölgede bulunan kayaların hacim ve manyetik süspektibilitelerinin (duyarlılık) bir sonucudur. Bölgedeki yer manyetik alanı belli ise oradaki kayaların manyetik şiddeti doğrudan ölçülebilir. Manyetik araştırmalar karadan, gemiden veya uçakla yapılabilir. Manyetik alan şiddeti manyetometre ile ölçülür.